Uutiset

7.2.2022Veteraanien kotona asumista tukevien palveluiden muuttuneet palveluajatLue lisää »12.8.2021PERUUNTUNEET TILAISUUDETLue lisää »25.3.2021Kevään tapahtumien peruminenLue lisää »17.11.2020Kuntouta käsiä ja jalkoja - säästä välittämättäLue lisää »

Uusimmat kuvat

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:461948 kpl

Kuntoutus

Helsinki

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä sekä parantaa elämän laatua. Sotiemme veteraanit saavat kuntoutusta rintamaveteraanien kuntoutuslain tai sotilasvammalain perusteella.

Kuntoutusmuodot

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutus sisältää

 • laitoskuntoutuksena 10 vrk - 2 vk
 • aviopuolisolle 1 pv - 2 vk
 • hotellimajoituksen 2 hengen huoneessa
 • täysihoidon sekä
 • kuntoutusohjelman.

Hakemukseen liitetään lääkärin kirjoittama "Rintamaveteraanin kuntoutussuunnitelma" (Te-390). Lisäksi aviopuolisosta tarvitaan lääkärinlausunto.

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutus sisältää

 • 10 kylpyläpäivää, kaksi tai kolme kertaa viikossa
 • lääkärin määräämät fysikaaliset hoidot
 • ruokailun ja kahvin
 • kuljetuksen kodin ja hoitolaitoksen välillä.

Päiväkuntoutukseen voi hakeutua pitkin vuotta. Hakemukseen liitetään lääkärin kirjoittama Rintamaveteraanin kuntoutussuunnitelma sekä Rintamaveteraanien avokuntoutuksen hoitomääritys fysioterapeuttisista toimenpiteistä.

Avokuntoutus

 • Avokuntoutus sisältää fysikaalista hoitoa noin 12 - 15 kertaa
 • Yhden fysikaalisen hoitokerran voi korvata jalkahoidolla, mikäli fysikaalinen hoitolaitos voi sen tarjota.

Hakemukseen liitetään lääkärin kirjoittama Rintamaveteraanien avokuntoutuksen hoitomääritys fysioterapeuttisista toimenpiteistä.

Hakemukset postitetaan osoitteella:

Helsingin kaupungin terveyskeskus
Rintamaveteraanien kuntoutushakemukset
PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:

Rintamaveteraanien kuntoutus,
Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-rappu, 2. krs

Tiedustelut toimiston aukioloaikoina ma - to klo 9 - 12
puh. (09) 310 50544

Tulosta tästä kuntoutushakemus

Espoo

Rintamaveteraani voi hakea Espoon kaupungin veteraanipalveluiden kautta vuosittain avo- tai laitoskuntoutusta. Kuntoutuspäätökset tehdään tarveharkintaisesti. Kuntoutukseen pääseminen edellyttää hakumenettelyä. Kuntoutusta myönnetään valtion ja Espoon kaupungin määrärahojen puitteissa.

Kuntoutushakemuksessa on esitelty kuntoutusvaihtoehdot: laitoskuntoutus kotimaassa, laitoskuntoutus ulkomailla, avokuntoutus (fysioterapia tai muu terapia) ja päiväkuntoutus. Päivä- tai muu avokuntoutus on ensisijainen kuntoutusmuoto silloin, kun avokuntoutus mahdollistaa tavoitellun hoitotuloksen. Tarvittaessa voidaan yksittäisen rintamaveteraanin osalta käyttää avo- ja laitoskuntoutusta vuorovuosin, jotta voidaan turvata kaikkien halukkaiden pääsy kuntoutukseen. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kotimaassa tapahtuvalle laitoskuntoutusjaksolle yhtä aikaa rintamaveteraanipuolisonsa kanssa. Aviopuolison kuntoutusjakson pituuteen vaikuttaa rintamaveteraanin toimintakykyluokka. Aviopuolisolla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa, vaan yhteisen kuntoutusjakson tulee olla kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Myös aviopuolison tulee toimittaa kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto veteraanipalveluihin.

Avokuntoutus voi olla fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, jalkojenhoitoa tai päiväkuntoutusta.

Laitoskuntoutusta toteutetaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaassa toteutettava laitoskuntoutus tapahtuu Valtiokonttorin rintamaveteraanien kuntoutusta varten hyväksymissä kuntoutumislaitoksissa. Laitoskuntoutusjakson kesto toimintakykyluokka 3 kuuluvien veteraanien osalta on 10 vuorokautta. Mikäli rintamaveteraanilla oleva vamma tai sairaus aiheuttaa toimintakyvyn häiriötä, ja lääkäri on määritellyt veteraanin toimintakykyluokaksi 1 tai 2, voidaan laitoskuntoutusta antaa 14 vuorokautta, enintään kuitenkin 4 viikkoa kalenterivuodessa. Ulkomaankuntoutusta toteutetaan Espoon kaupungin määrärahoin. Veteraanipalveluista vastaava ylilääkäri tekee päätökset henkilöistä, joiden laitoskuntoutusjakso toteutetaan ulkomailla.

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto tulee lähettää veteraanipalvelujen toimistoon. Lääkärinlausunto ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Hakija saa kirjallisen päätöksen kuntoutusjakson myöntämisestä. Myöntäminen tapahtuu määrärahojen puitteissa ja valintaperusteiden mukaisesti.

Kuntoutushakemuksen voi postittaa osoitteeseen;

Veteraanipalvelut

Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö

PL 2311

02070 Espoon kaupunki

Puhelinaika ma - pe 12 - 15 (09) 8164 2380

Asiakaskäynnit vain ajanvarauksella.

Tulosta kuntoutushakemus

Vantaa

Vantaan kaupunki on aloittanut veteraanien kuntoutustarpeen arvioinnin ja kuntoutus-suunnitelmien teon. Kuntoutustarpeen arviointi tehdään veteraanin kotona fysioterapeutin tai toimintaterapeutin ja lähihoitajan kotikäynneillä (1-3 kertaa) ja arvioinnin perusteella laaditaan yhdessä veteraanin kanssa kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutussuunnitelmassa määritellään kuntoutus, joka voi olla

 • Avokuntoutusta
  - fysioterapiaa ostopalveluna tapahtuen joko hoitolaitoksessa tai veteraanin koton
 • Päiväkuntoutusta
  - 10 päivän kuntoutusjakso (2 pv/vko) Foibessa. Jakso sisältää kuljetuksen, ruokailut, yksilö- ja ryhmähoitoja, luentoja
 • Laitoskuntoutusta
  - 10 -14 vrk:n pituinen kuntoutusjakso Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa
  - aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti, jos se on veteraanin kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista
  - veteraani voi esittää toivomuksen haluamastaan kuntoutuspaikasta, mutta toimintakykyluokka rajoittaa kuntoutuspaikan valintaa
 • Kotikuntoutusta
  - lähihoitajan kuntouttavat kotikäynnit, joilla pyritään parantamaan veteraanin kotona selviytymistä
 • Jalkahoito
  - 3 x 35€/vuosi arvoisen päätöksen saa soittamalla kuntoutuksen toimistoon.

Laaditun kuntoutussuunnitelman perusteella kuntoutus voi olla myös yhdistelmä eri kuntoutus­muodoista. Mikäli veteraanille on laadittu kuntoutussuunnitelma, ei erillisiä lääkärinlausuntoja kuntoutuksen hakemiseksi tarvita. Ellei kuntoutussuunnitelmaa ole vielä laadittu, voi veteraani olla yhteydessä Armi Räsäseen.

Lisätietoja
Veteraanikuntoutus/ Armi Räsänen
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
puh. (09) 8392 3883, 040 7196 057

Kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut

Valtio vuoden 2014 talousarviossa on varattu erillinen määräraha rintamaveteraaneille kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluja varten. Rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva, vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut ja rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaava.

Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville. Palveluina voivat tulla kyseeseen esim, kodinhoitajan apu, ateriaapu, pyykkipalvelu, siivousapu sekä kuljetuspalvelut. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Tavoitteena on tukea monipuolisesti veteraanin kotona selviytymistä.

Käytettävissä oleva määräraha vuonna 2014

 • Helsinki 654.517,51 €
 • Espoo 196.113,73 €
 • Vantaa 108.683,72 €
 • Kauniainen 18.838,51 €

Helsinki

Helsinkiläinen rintamaveteraani voi hankkia edellä mainitulla määrärahalla kotipalvelua, kuten siivousta, ikkunoiden pesua, pesulapalvelua, lounasseteleitä, Menumat-ateria-automaatin tai kuljetuspalveluja. 

 

Mikäli olette kiinnostunut näistä palveluista, ottakaa yhteyttä kotihoidon toimistosihteeriin, ma - pe klo 9 - 12, puh. (09) 310 75637.

 

Voitte myös toimittaa hakemuksen postitse ;

Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja terveysvirasto

PL 6705

00099 Helsingin kaupunki

 

Hakulomakkeen voit tulostaa "Lomakkeet" pääsivulta.

Espoo